top of page

הטיולים המוצעים

חברות וחברים,

להלן מספר הצעות לטיולים בבולגריה, מקדוניה הצפונית ויוון.

המפרטים מבוססים על טיולים שתוכננו ובוצעו בעבר אולם, הם מהווים מסגרת בלבד, לאורך ציר עם עוגנים ללינות לילה  וניתן להתאים אותם "בתפירה אישית", על-ידי שילוב אתרים ונקודות עניין, על-פי העדפות הקבוצה , עונות השנה, אירועי מפתח לאורך ציר הטיול, משך הטיול, גודל הקבוצה, גיל המשתתפים ופרמטרים נוספים.

מחיר הטיול ייקבע, לפי גודל הקבוצה, משך הטיול והעונה, רמת המלונות, סוג הרכב ופרמטרים נוספים.

הטיולים ושירותי הייעוץ, התכנון וההדרכה מוצעים לקבוצות סגורות בלבד כולל טיולי חברים, משפחות, טיולי שורשים, וטיולי תמריץ למקומות עבודה (גיבושונים וכד').

bottom of page